REKRUTACJA - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

REKRUTACJA

Przedszkole
Oświadczenie
o  pobycie dziecka w przedszkolu powyżej  5 godzin dziennie


Wniosek o kontunuację nauki w klasie I i IIoraz podanie o przyjęcie do klasy I


Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA


OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU /POBIERANIU NAUKI  RODZICÓW DZIECKA  


Oświadczenie
rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/szkoły


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W CELU ODBYCIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego