REKRUTACJA 2020 - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

REKRUTACJA 2020

Przedszkole
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do Przedszkola Publicznego  w Dziadowej KłodzieRegulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej
w Przedszkolu Publicznym w Dziadowej KłodzieKryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie  na  rok  szkolny 2020/2021


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W DZIADOWEJ KŁODZIE od dnia 01.09.2020 r.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W CELU ODBYCIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGOUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKAPOTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W DZIADOWEJ KŁODZIEOświadczenia:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnejDOKUMENTY WYMAGANE W TRAKCIE II ETAPU REKRUTACJI:

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU/POBIERANIU NAUKI  RODZICÓW DZIECKA
OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY
OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU POWYŻEJ 5 GODZIN DZIENNIE


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego