Ramowy rozkład dnia - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole

Ramowy rozkład dnia poszczególnych grup przedszkolnych:
Grupa 3- 4  latków


6:30 – 8:00 – schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, tematyczne i integrujące grupę. Zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe i higieniczne.
8:00- 8:30 – Śniadanie.
8:30- 11:50- czynności higieniczne po śniadaniu. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego. Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Słuchanie literatury dla dzieci. Zabawy zabawkami. Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
11:50- 12:20 – Obiad.
12:20- 12:40 – czynności higieniczne po obiedzie.
12:40- 13:50 – dzieci 3letnie i chętne 4 letnie leżakowanie.
12:40- 13:00- dzieci 4 letnie – poobiedni odpoczynek.
13:00- 13:50 – dzieci 4 letnie zabawy w Sali.
13:50- 14:15- czynności higieniczne  przed i po podwieczorku. Podwieczorek.

14:15- 1 6 : 0 0- Zabawy dowolne, zajęcia i zabawy indywidualne. Słuchanie opowiadań, literatury i piosenek dla dzieci.

Grupa 5- 6- latków


7:30- 8:00- Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg pomysłu dzieci. Zabawy integracyjne. Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.
8:00- 8:30- Śniadanie.
8:30- 11:50- Czynności higieniczne po śniadaniu. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, taneczne, konstrukcyjne, umuzykalniające, plastyczne związane z realizacją programu „Od przedszkolaka do pierwszaka”.  Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Słuchanie literatury dla dzieci. Zajęcia dodatkowe: religia, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
11:50- 12:20- Obiad
12:20- 12:30- Czynności higieniczne po obiedzie.
12:30- 13:50- Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie opowiadań, literatury dziecięcej, ćwiczenia utrwalające, zajęcia z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
13:50- 14:15- Czynności higieniczne przed i po podwieczorku. Podwieczorek.
14:15- 1
6 : 0 0- Swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Omówienie wydarzeń dnia. Prace porządkowe.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego