ORLIK 2012 - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

ORLIK 2012

Obiekty sportowe

Program „Moje Boisko- Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Gmina Dziadowa Kłoda przystąpiła w 2010 roku do realizacji III edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W wyniku realizacji zadania powstał oświetlony i ogrodzony kompleks boisk sportowych w Dziadowej Kłodzie, w skład którego wchodzi boisko piłkarskie i wielofunkcyjne. Zaplecze sanitarno szatniowe stanowią pomieszczenia socjalne w pobliskim Gimnazjum, a także dla potrzeb boisk ‘Orlik” dostępne będą  szatnie i sanitariaty w budowanej hali sportowej- ta zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Boiska sportowe są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.

Zadanie pochłonęło środki w wysokości prawie 860 tys. zł.(859 746,79 zł.), z czego 279 668,00 zł. stanowiły środki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środki budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 279 668,00 zł. Koszty stanowiły następujące elementy: nadzór archeologiczny- 7800,00 zł., dokumentacja projektowa- 13 700,60 zł., budowa kompleksu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem- 831 292,19 zł., nadzór inwestorski- 6 954,00 zł.Pracę wykonało Konsorcjum P.W. DOMIREKS  Zbigniew Chmura, ul Żwirki i Wigury,  43- 190 Mikołów. Partner: „TOP SPORT” Jan Pietraszko, ul. Lipnicka 6, 43- 300 Bielsko- Biała
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO ANIMATORA ORLIKA
W ROKU 2017

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego