Dzieci przyjęte do przedszkola - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dzieci przyjęte do przedszkola

Aktualności

Dnia 04.04.2019r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej w sprawie rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Dziadowej Kłodzie. Komisja postępowanie rekrutacyjne prowadziła zgodnie z harmonogramem czynności.

Do przedszkola zostało złożonych 94 wnioski o przyjęcie.

Komisja zgodnie z przyjętymi kryteriami postanowiła zakwalifikować kandydatów w następujących rocznikach:


2017r. – 3 dzieci ( jedno dziecko będzie przyjęte gdy ukończy 2,5 roku)
2016r. – 14 dzieci
2015r. – 25 dzieci
2014r. – 25 dzieci
2013r. – 27 dzieci


Listy dzieci zakwalifikowanych są umieszczone na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie ( obok sekretariatu szkoły).


Proszę rodziców w terminie od 11 kwietnia do 17 kwietnia o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej szkoły lub jest do pobrania w sekretariacie szkoły.


Dyr ektor szkoły

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego