Dzień otwarcia!!! - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dzień otwarcia!!!

Obiekty sportowe

W dniu 9 września 2011 r. o godzinie 1300 odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie obiek- tów Hali sportowej i kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Dziadowej Kłodzie. W uro- czystości uczestniczyli wspaniali goście:

• Jarosław Duda - Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik Rządu d/s osób niepełnosprawnych,
• Posłowie na Sejm RP: Stanisław Huskowski, Janusz Krasoń i Ewa Wolak,
• Marek Łapiński - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego,
• Danuta Leśniewska - Dolnośląski Wicekurator Oświaty,
• Stanisław Czajka - Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego,
• Zbigniew Potyrała - Starosta Powiatu Oleśnickiego,
• Burmistrzowie i Wójtowie z  powiatu oleśnickiego i gmin ościennych,

W uroczystości uczestniczyli także wybitni sportowcy - olimpijczycy:


• Włodzimierz Chlebosz, który uprawiał podnoszenie ciężarów, a od 1 grudnia 2010 r. jest członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
• Rafał Kubacki - wielokrotny mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz świata w judo. Zwy- cięzca plebiscytu Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca Polski w 1993 r.

Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, w której wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie.
Następnie swoje przemówienie odczytał Wójt Gminy Tadeusz Ziółkowski, który docenił wsparcie finansowe przede wszystkim ze strony Zarządu Województwa Dolnośląskiego, bez którego nie byłoby stać naszej gminy na wykonanie tak kosztownych inwestycji. Ogółem na te dwie inwestycje Gmina Dziadowa Kłoda otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 4 mln. zł. Powyższe obiekty to wspaniały sukces władz gminy, radnych minionej i obecnej kadencji, a zwłaszcza sukces wspaniałych mieszkańców Gminy Dziadowa Kłoda w budowaniu Wspólnego Dobra.

W dalszej części uroczystości aktu poświęcenia obiektów dokonał ks. dziekan Jerzy Świniarski.
W trakcie uroczystości zostały wręczone pamiątkowe upominki dla osób i instytucji, które najbardziej przyczyniły się do powstania w/w obiektów. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście (m.in. Jarosław Duda, Marek Łapiński, Zbigniew Potyrała, Michał Pater, Danuta Leśniewska, Ewa Wolak, Stanisław Huskowski i inni), którzy gratulowali sukcesu władzom gminy i jej mieszkańcom.

Galeria
i film z tej uroczystości poniżej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego