Dokumenty do pobrania - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty do pobrania

Przedszkole


Program Profilaktyki


Program Wychowawczy


Arkusz organizacji Przedszkola


Informator szkolny


Wymagania edukacyjne dla poszczególnych grup


Umowa o świadczenie usług w Przedszkolu


Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola


Oświadczenie Religia


Przywozy i odwozy


Oświadczenie
o  pobycie dziecka w przedszkolu powyżej  5 godzin dziennie


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W CELU ODBYCIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola


OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA


OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU /POBIERANIU NAUKI  RODZICÓW DZIECKA


Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola


Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów


Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


Statut przedszkola

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego