COVID-19 - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

COVID-19


Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty


Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka


Procedura bezpieczelstwa na czas pandemii


Procedura dezynfekcji sal i lazienek na czas pandemii


Procedura komunikowania na drodze nauczyciel a dyrektor nauczyciel a rodzic na czas pandemii


Procedura post ę powania na wypadek podejrzenia zaka ż enia C ovid- 19 u dziecka


Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii


Procedura wydawania posi łków


Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka


Zarządzenie Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
w sprawie funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy


Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19
dla pracowników i dzieci przebywających w Przedszkolu Publicznym w Dziadowej Kłodzie


Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19
dla pracowników Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie przychodzących do pracy


Instrukcja mycia rąk


Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni


Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH ZPÓŁNOCNYCH WŁOCH

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.
Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.

Osoby powracające z północnych Włoch

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
- codziennie mierzyć temperaturę ciała
- zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach
- Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.plKomisariat Policji  w Sycowie
Zespół ds. nieletnich
asp.Bernadeta Pytel
tel. 47 872 65 03
# zostań w domu


BEZPIECZNY W DOMU

W związku z panującą  sytuacją dotyczącą  wystąpienia pandemii koronowirusa SARS- CoV- 2 w Polsce i na świecie Komisariat Policji w Sycowie stworzył ulotkę dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania. Do najczęściej występujących zagrożeń zaliczyć należy zarówno te, które wynikają z korzystania z Internetu jak też samodzielnego pozostawania w miejscu zamieszkania.

Zagrożenia w sieci :

 • Cyberprzemoc

 • Uzależnienie ( od gier, portali społecznościowych)

 • Przemoc ( niebezpieczne treści – wyśmiewanie, upublicznianie wizerunku bez zgody, podszywanie się pod kogoś kim się nie jest)

 • Kradzież danych osobowych

 • Włamania komputerowe

 • Wirusy

 • Wyłudzanie poufnych informacji


Co robić by się obronić ?

 • Pamiętaj o tym, aby zawsze korzystać z aktualnego programu antywirusowego – wybieraj oprogramowania, które są sprawdzone. Warto również na bieżąco i regularnie skanować komputer pod kątem wirusów i złośliwego oprogramowania,

 • Twórz bezpieczne, skomplikowane hasła –nie wybieraj tych, które są łatwe do odgadnięcia. Zadbaj o to, aby mieć inne hasło do każdego portalu i profilu – dzięki temu nawet w sytuacji, kiedy Twoje hasło do jednego miejsca zostanie wykradzione, inne hasła pozostaną bezpieczne. Warto również korzystać ze specjalnych generatorów haseł, które pozwalają na stworzenie długich, bardzo skomplikowanych haseł zabezpieczających;

 • Zwracaj uwagę, czy witryna, z którą chcesz się połączyć, posiada certyfikat SSL – dzięki temu zyskasz pewność,że serwer z którym się łączysz jest tym właściwym a IP nie zostało podmienione. Dzięki certyfikatom SSL internetowe transakcje są o wiele bardziej bezpieczne.

 • Unikaj pobierania plików z niepewnych źródeł, na przykładu plików typu torrent.

 • Rozważ szyfrowanie dysku twardego – warto zrobić to zawczasu, aby w razie awarii komputera nie ryzykować, że ktoś niepożądany (na przykład w serwisie) uzyska dostęp do prywatnych danych.

 • Nie otwieraj podejrzanych wiadomości e- mail, nie pobieraj załączonych w nich plików oraz nie wchodź na strony z linków w takich wiadomościach – mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie.

 • Unikaj nawiązywania relacji z osobami, których nie znasz – jeśli ktoś obcy zaprasza Cię do znajomych na portalu społecznościowym, bezpieczniej będzie odrzucić takie zaproszenie.

 • Uważaj na skrócone adresy URL – często mogą stanowić niebezpieczną pułapkę. Jeśli chcesz skorzystać ze skróconego linku, upewnij się, że został udostępniony przez osobę, którą znasz lub pochodzi z bezpiecznego źródła.

 • Dwukrotnie przemyśl, zanim pozwolisz aplikacji na uzyskanie dostępu do Twojej lokalizacji czy treści w telefonie. Ta sama zasada dotyczy korzystania ze stron internetowych – nie klikaj "Akceptuję" czy "Potwierdzam" za każdym razem, kiedy chcesz jak najszybciej dostać się na witrynę internetową. W ten sposób udzielasz zezwoleń na dostęp do wielu informacji –warto najpierw zapoznać się z regulaminem i dokładnie sprawdzi, co akceptujesz.

 • Brakuje mi informacji , że  internet nie jest miejscem anonimowy, za każdy zamieszony plik, zapis  pozostaje trwały , że niektóre nasze działania w sieci są przestępstwem Przemoc ( niebezpieczne treści – wyśmiewanie, upublicznianie wizerunku bez zgody, podszywanie się pod kogoś kim się nie jest, Kradzież danych osobowych) !!!!

 • Zagrożenia związane z naszym pobytem w miejscu zamieszkania bez nadzoru osób dorosłych.

 • Uwaga! Gdy jesteśmy sami w miejscu zamieszkania pamiętajmy!

 • Nigdy nie otwieraj drzwi, jeżeli nie masz pewności kim jest ta osoba po drugiej stronie.

 • Nie ujawniaj, ze jesteś sam w domu.

 • Zadaj kilka pytań mających na celu ustalenie czy obcy jest tym za kogo się podaje.

 • Zadzwoń do rodziców, opiekunów  w celu potwierdzenia, a w razie zagrożenia wezwij Policję.


Pożar ! Jak sięzachować ?


W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życiu ludzi należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną pod bezpłatnym numerem telefonu 112 lub 998.

Zasady zgłaszania pod numer alarmowy 112 , 998


Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:


 • Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu (dyspozytor może oddzwonić aby dopytać o szczegóły zdarzenia)

 • Adres i nazwę obiektu.

 • Co się pali, na którym piętrze.

 • Czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

 • Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Przyjmujący może zażądać:


 • Potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie.

 • Dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.


Jak zachować się w razie pożaru ?

 • Jeżeli zauważysz ogień w swoim domu, natychmiast powiadom o tym fakcie znajdujące się w nim osoby dorosłe (starsze rodzeństwo, rodziców, sąsiada). Gdy ich nie ma, nie podejmuj sam próby ugaszenia pożaru, to zbyt niebezpieczne! Pożar rozwija się i „ biegnie" bardzo szybko, czasami nawet Strażacy muszą przed nim uciekać. Dlatego dzieci nie powinny szukać wiaderek, misek i wody aby ugasić pożar tylko szybko uciekać z pomieszczeń w którym się znajdujecie.

 • Gdy jesteśmy wewnątrz budynku objętego pożarem to jak najszybciej poszukujemy dogodnej drogi ewakuacji, np. przez drzwi wyjściowe, okna drzwi balkonowe. Należy spokojnie wyjść na klatkę schodową i przy silnym zadymieniu przybrać jak najniższą pozycję( np. na klęczkach lub ugiętych nogach) i w ten sposób kierować się wzdłuż ściany aż do wyjścia. Jeżeli mamy odciętą drogę ucieczki na klatkę schodową, bo np. palą się drzwi i znajdujemy się na wysokim piętrze należy wyjść na balkon i głośno wołać o pomoc: POMOCY, RATUNKU, PALI SIĘ, POŻAR!!!.

 • Nie wstydż się, gdyż to może uratować życie. Nie wolno skakać z wysokości! Należy wołać i czekać na pomoc, która na pewno przybędzie.

 • Gdy wybuchnie pożar nie chowaj się przed nim do szafy czy pod łóżko. To nie prawda, że pożar nie wejdzie do szafy i pod łóżko on wejdzie wszędzie. Dlatego NIGDY nie można tego robić, gdyż utrudnia to strażakom, ratownikom znalezienie Ciebie.


PAMIĘTAJMY !!  Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych .


Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego